Korting.png

Algemene voorwaarden

 

 

BEDRIJFSINFORMATIE

Fotografie Magalie
Molenhoekstraat 50
9660 Nederbrakel (BE)
BTW: BE044734326

VOORWAARDEN 

 1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al de prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.
   

 2. Na ontvangst van uw factuur heeft u 48 uur de tijd om de factuur kosteloos te annuleren of onderstaande voorwaarden te betwisten.
   

 3. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
   

 4. De fotograaf behoudt zich het recht een opdracht te weigeren.

 

BETALINGSTERMIJN
 

 1. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.
   

 2. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.
   

 3. Wanneer de betalingstermijn/vervaldatum overschreden wordt, wordt er eenmalig een herinneringsmail toegestuurd.
   

 4. Na ontvangst van de herinneringsmail heeft de klant 7 werkdagen de tijd om de betaling te voldoen.
   

 5. Indien de betalingstermijn na de herinneringsmail overschreden wordt, wordt er een administratieve kost van 40,- EURO gerekend bovenop het factuurbedrag.

 

PRIJZEN
 

 1. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
   

 2. De tarieven die geraadpleegd worden zijn telkens exclusief 21% BTW en KM-vergoeding. Deze worden bij het opstellen van de factuur verrekend.
   

 3. De KM-vergoeding is wettelijk bepaald en wordt toegepast bij beroepsverplaatsingen met de wagen naar een vooraf bepaalde locatie. De KM-vergoeding bedraagt 0,3707 euro per KM (heen -en terug). 
   

 4. Alle aanbiedingen en offertes van Fotografie Magalie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Fotografie Magalie.
   

 5. Elke aanvraag tot boeking verbindt de klant van zodra deze een digitale versie van de een factuur ontvangt.
   

BEELDMATERIAAL

 

 1. Beeldmateriaal gemaakt door Fotografie Magalie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram indien anders vooraf overeengekomen met de klant of gecommuniceerd door de klant aan de fotograaf.
   

 2. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties,
  sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
   

 3. De foto's worden naar gelang de geleverde dienst geleverd in JPEG. formaat binnen een bepaald termijn. De foto’s worden digitaal, in hoge resolutie met onopvallend transparant watermerk van de fotograaf via e-mail bezorgd en mogen niet verder bewerkt worden.
   

 4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
   

 5. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.
   

 6. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

AUTEURSRECHT
 

 1. De foto's die gemaakt worden door Fotografie Magalie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
   

 2. De klant krijgt de keuze om foto’s met of zonder watermerk aan een vooraf gesproken prijs over te kopen.
   

 3. Indien de klant foto’s wenst waarop het watermerk niet meer te zien is, kan deze de foto’s aan een vooraf gesproken prijs overkopen. Het auteursrecht blijft gelden.
   

 4. Indien de klant foto’s wenst waarop het watermerk wel nog te zien is, kan deze de foto’s aan een lagere vooraf gesproken prijs overkopen. Het auteursrecht blijft gelden.
   

 5. Indien de klant foto’s wenst waarop het watermerk wel nog te zien is, maar na aflevering van de foto’s het watermerk zonder toestemming verwijderd,
  wordt hiervoor zonder enig overleg een toeslag van 50,- EUR per foto gerekend. Deze toeslag wordt gefactureerd en dient binnen een termijn van 7 dagen betaald te worden.

   

ANNULATIE

 

 1. Een afspraak kan tot 14 dagen op voorhand geannuleerd worden. Bij annulering worden reeds betaalde bedragen en/of het factuurbedrag in de vorm
                  van een cadeaubon aan u terugbezorgd. Deze cadeaubon is vanaf moment van uitschrijven 12 maanden geldig om te besteden aan een fotosessie naar   
                  keuze bij fotograaf Magalie.
   

 2. Wanneer een annulering van een fotoboeking plaatsvindt en er geen mogelijkheid is tot omvorming naar een cadeaubon, wordt er een creditnota
                  opgemaakt.
   

 3. Bij de opmaak van een creditnota na annulatie wordt een terugbetaling van het factuurbedrag voorzien.
   

 4. De terugbetaling na uitschrijving van een creditnota bedraagt 50% van het totale factuurbedrag. Onder geen geding wordt het volledige factuurbedrag teruggestort.
   

 5. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien de klant de gevraagde acties, betaling(en) of voorbereiding niet heeft voldaan.
   

 6. Indien u minder dan 24 uur op voorhand de afspraak annuleert, dient hiervoor een annulatiekost van 100,- euro gerekend te worden. Uitgezonderd van ziekte.
   

 7. Wanneer een afspraak door ziekte bij de klant of de fotograaf geannuleerd dient te worden, ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe datum vast te leggen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het betaalde bedrag in de vorm van een cadeaubon aan u terugbetaald. Deze dient voor de vervaldatum ingeruild te worden. De klant moet de fotograaf hiervan z.s.m. op de hoogte brengen. Hiervoor wordt geen annulatiekost gerekend.

 8. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op een huwelijksdag, wordt indien mogelijk een andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, worden reeds betaalde voorschotten terugbetaald.
   

 9. Annulatie door toedoen van slechte weersomstandigheden vindt enkel plaats na communicatie door de fotograaf zelf.

 

 

CADEAUBON

 

 

 1. Elke cadeaubon is vanaf datum van uitschrijven gedurende 12 maanden geldig.
   

 2. Elke cadeaubon kan eenmalig verlengd worden met een termijn van 6 maanden.
   

 3. Bij elke verlenging wordt een een administratieve kost van 30,- euro bovenop het factuurbedrag gerekend.OVERIGE
 

 1. Elke fotoreportage wordt 2 jaar bewaard op een externe schijf van de fotograaf. Zo kan de klant bij verlies van de digitale bestanden de foto’s opnieuw opvragen.
   

 2. Fotosessies met huisdieren vinden enkel plaats wanneer het dier gesocialiseerd is en de veiligheid van de fotograaf gegarandeerd kan worden. Het baasje van het dier dient te allen tijde aanwezig te zijn om de hond aan de lijn te houden, tenzij anders aangegeven door de fotograaf.
   

 3. Alle klachten en protesten dienen per e-mail of aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.
   

 4. Fotografie Magalie is niet aansprakelijk voor ongevallen. De klant dient hiervoor beroep te doen op zijn of haar verzekering.
   

 5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Gent.
   

algemene voorwaarden.jpg
Logo fotograaf Magalie.png
20200204_123105936_iOS.png
 • Facebook
 • Instagram

Bedankt! Voortaan wordt je als eerste op de hoogte gebracht van de berichtgeving bij fotograaf Magalie.

fotograaf Brakel Magalie Aspeele.png